Spring naar hoofd-inhoud

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Sinds 2006 is er voor fysiotherapie geen verwijzing van uw huisarts of specialist meer nodig. U kunt dus op eigen initiatief een afspraak maken.

Dit noemen wij DTF, dit staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Of uw zorgverzekeraar fysiotherapie vergoed hangt af van uw polis.

Zorgverzekering

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Bekijk hier met welke zorgverzekering wij een contract hebben. 

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding

Afhankelijk van uw aandoening wordt deze vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer u gebruik maakt van de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico. Wanneer u een aandoening heeft die valt onder de chronische indicaties (deze lijst is wettelijk vastgesteld, uw therapeut kan u hier meer over vertellen), wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent is het uiteraard mogelijk de behandeling zelf te betalen, de hiervoor geldende tarieven vindt u in de wachtkamer en behandelruimtes van de fysiotherapeuten. Wanneer u twijfelt kunt u navraag doen bij uw verzekering.

Tarieven

Deze tarieven gelden alleen indien u niet aanvullend verzekerd bent. Download hier een pdf met tarieven van Fysiotherapie Epicurus.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf of worden (deels) vanuit de aanvullende verzekering vergoedt. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.
Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Onderzoek naar uw ervaring met ons

Als u toestemming heeft gegeven en recentelijk bij ons in behandeling bent geweest, vragen wij om uw medewerking aan een onderzoek naar ervaringen van uw behandeling bij Fysiotherapie Epicurus. De vragenlijst gaat over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening zoals u deze ervaren heeft. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 2 minuten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgDNA en is volledig anoniem.

Wij danken u alvast voor uw medewerking. 

Parkeren

Voor de deur van onze praktijk in Terneuzen kunt u één uur gratis parkeren. Plaats wel altijd een ticket voor de voorruit van uw auto.

Fysiotherapie vergoed uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Klachten

Heeft u een klacht? Download dan hier het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie.

Toestemming data aanleveren

Het KNGF verzamelt behandelgegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie. Hiermee wordt er gewerkt aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg: onze fysiotherapeuten kunnen in een dashboard bekijken welke behandelingen op welke manier het meest effectief voor u zijn. 

Welke gegevens worden gebruikt? 
Uw naam en contactinformatie worden niet gebruikt. Alle behandelgegevens worden anoniem verwerkt en daarmee waarborgen we uw privacy. Onderstaande gegevens verzamelen we wel:

  • Geboortejaar
  • Geslacht
  • Zorgverzekeraarscode (UZOVI)
  • Behandelgegevens (de klacht waarvoor u wordt behandeld, het soort behandeling en de tijdsduur van de behandeling).

Voor meer infomatie kunt u hier terecht.