Spring naar hoofd-inhoud

Kinderfysiotherapie

Spelenderwijs leren bewegen

 

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegen en de motorische ontwikkeling van kinderen.

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Zij verzamelt zo nodig informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, en zij onderzoekt en doet allerlei tests met uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt zij een behandelplan op. 

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken. 

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

De behandeling

De behandeling kan bestaan uit:

 • Het (eenmalig) geven van adviezen
 • Het aanleren en verbeteren van vaardigheden tijdens de behandeling en met oefeningen voor thuis
 • Het leren omgaan met een bepaalde aandoening

Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. De duur en frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht en/of de hulpvraag.

De eerste afspraak

Wanneer u zonder verwijzing komt vindt er eerst een korte screening plaats. Dit is om te beoordelen of het nodig is om eerst even langs de huisarts te gaan. In de meeste gevallen is dit niet nodig en wordt direct overgegaan tot het kinderfysiotherapeutisch onderzoek. 

Tijdens het kinderfysiotherapeutisch onderzoek stellen we eerst een heleboel vragen. We bespreken de hulpvraag en aan de hand daarvan kunnen we gerichte testen en onderzoeken doen. Hierna bespreken we de bevindingen en stellen, indien nodig, een behandelplan op. 

Wanneer kunnen wij helpen

Specifieke problematiek bij

0-2 jaar

 • Voorkeurshouding
 • Afplatting van de schedel
 • Tenenlopen, billenschuiven
 • Overstrekken
 • Huilbaby
 • Lage of hoge spierspanning
 

2-4 jaar

 • Afwijkend looppatroon
 • Struikelen en vallen
 

4-18 jaar

 • Schrijfproblemen
 • DCD / onhandige kinderen
 • Houdingsproblematiek
 • (Sport)blessures
 • Orthopedische klachten
 

 

Uw kind in deskundige handen

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de masterstudie kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, consultatiebureau, logopedist, podotherapeut of ergotherapeut. Ook heeft zij een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

Voor kinderfysiotherapie kunt u in Terneuzen en Sluiskil terecht

 

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolarts), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht.

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. Kinderfysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Dit tot een maximum van 18 behandelingen, daarna is vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.