Spring naar hoofd-inhoud

Missie

Fysiotherapie Epicurus is een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige zorg. Hierbij streven wij naar transparante zorg op basis van de best beschikbare wetenschappelijk onderbouwing en richtlijnen. Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. We streven naar samenwerking zowel binnen als buiten de muren van ons centrum. Binnen ons centrum zitten vele disciplines waarmee wij indien wij dit nodig achten nauw samenwerken. Ook binnen onze praktijk hebben wij een groot aanbod van diverse disciplines. Hiermee kunnen we een brede populatie van dienst zijn. De patiënt staat altijd centraal. In samenspraak met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld en wordt er gekeken naar welke behandeling en/of begeleiding passend is.

Visie

Binnen een veranderend zorgklimaat willen wij een toekomstbestendige praktijk zijn die zorg kan blijven bieden aan een brede patiëntenpopulatie. Onze therapeuten hebben diverse specialisaties en volgen met regelmaat cursussen om up to date te blijven. We ambiëren doelmatige en efficiënte zorg waarbij gezondheidsgericht gewerkt wordt. Ook preventie is een belangrijk aspect in onze behandeling.  

MDO

Medisch Centrum Epicurus is een centrum waarin meerdere zorgdisciplines gevestigd zijn. We streven naar een zo goed mogelijke samenwerking met elkaar waarin de patiënt centraal staat.

Om de samenwerking te bevorderen worden er met regelmaat multidisciplinaire overleggen of cursusdagen georganiseerd.

Kwaliteit

De therapeuten van Fysiotherapie Epicurus zijn allen aangesloten bij het KNGF en BIG geregistreerd. Alle therapeuten voldoen aan de eis voor bijscholing.

Maatschap Fysiotherapie Epicurus is aangesloten bij het Zeeuws-Vlaams netwerk voor fysiotherapeuten Fysio-Omni.