Spring naar hoofd-inhoud

Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.
De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. Hij helpt ook patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Gezinsleden en mantelzorgers

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

 

Vergoeding

Vergoeding voor geriatriefysiotherapie zal meestal geheel of voor een gedeelte uit de aanvullende ziektekostenverzekering moeten komen. Alleen bij de diagnose knie of heup artrosis en verwijzing van een arts kan fysiotherapie voor een beperkt aantal zittingen (12) in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Voor uw specifieke situatie kan u het beste uitleg vragen aan uw fysiotherapeut.

Verwijzing

U kunt altijd zonder verwijzing een afspraak maken bij de geriatriefysiotherapeut, alleen voor een behandeling aan huis is in ieder geval een verwijzing van een arts noodzakelijk.

Voor geriatriefysiotherapie kunt u terecht bij